Kancera logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Produkterna utvecklas i första hand för att motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, till exempel i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Kancera planerar två kliniska fas II-studier, i covid-19 och i hjärtpatienter. Kancera bedriver forskning och utveckling inom Karolinska Institutet Science Park i Stockholm.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.