Jetpak Top Holding logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Jetpak Top Holding (publ) är ett svenskt logistikföretag som specialiserar sig inom segmentet tidskritisk logistik. Bolaget erbjuder två tjänster: Express Ad-hoc och Express Systemized för spontant transportbehov respektive skräddarsydd logistik. Bolaget erbjuder både långdistansleveranser och dörr-till-dörr till sina kunder som primärt består av företag (B2B). I dagsläget är Jetpak verksamma i Storbritannien, Norden och Belgien, där Norden utgör 94 % av Jetpaks totala intäkter. Bolaget noterades på Nasdaq First North Growth Market under December 2018.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.