Intellego Technologies logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Intellego Technologies är ett svenskt världsledande teknikbolag med en utvecklad, patenterad och skalbar teknikplattform för färgförändrade indikatorer inom UV som under det senaste året nått ett kommersiellt genomslag. Sedan start har bolaget utvecklat och paketerat dess teknik i flera framgångsrika produkter på den globala marknaden, med tillämpningsområden inom ett flertal segment och industrier. Idag kretsar det huvudsakliga fokuset kring två segment där användningsområden och efterfrågan är särskilt hög:
  1. UVC-dosimetrar inom B2B, vilka kan användas som ett komplement till UVC-desinfektionssystem för att säkerställa dess effektivitet, och kan indikera om ytor har utsatts för tillräcklig mängd UVC-strålning för att indikera om dessa faktiskt blivit desinfekterade från bakterier, virus eller sporer. Efterfrågan på denna typ av lösningen har minst sagt tagit fart i och med den ökade medvetenheten som uppstått till följd av Covid-19.
  2. UV-indikatorer mot konsumentmarknaden, vilka mäter mängden UV-strålning som personer utsätts för dagligen, vilket i förlängningen adresserar det växande problemet med hudcancer. Tekniken är nödvändig då UV-strålning inte kan ses med blotta ögat vilket i princip gör det omöjligt för en person att avgöra när de själva, eller en annan yta, blivit exponerad för UV-strålning.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.