Insplorion logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Insplorion är verksamma inom miljöteknik. Bolaget utvecklar en sensorplattform som används för att utveckla vätgassensorer. Den patenterade tekniken skapar förutsättningar för sensorer inom flera olika applikationsområden. Dessutom säljer bolaget NPS-baserade forskningsinstrument som ger forskare realtidsdata på nanonivå inom batteriforskning och katalys, material- och biovetenskap. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Göteborg.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.