Infrea logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Infrea är verksamma inom byggbranschen. Verksamheten är en industrigrupp som erbjuder produkter och tjänster inom industriservice och infrastruktur. Infrea förvärvar bolag inom nämnd sektor och fokuserar sedan på aktivt ägande samt affärsutveckling. Störst närvaro återfinns på den nordiska marknaden.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.