Impact Coatings logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Impact Coatings startades år 1997 som en spin out från Linköpings Universitet och har sedan dess tuffat på ordentligt. Bolaget är idag cirka 30 anställda och är fortsatt baserade i Linköping, varifrån bolaget utvecklar, tillverkar och levererar produktionsteknologi för kostnadseffektiv och miljövänlig ytbeläggning. Impact Coautings har därutöver även säljkontor i Sydkorea for den ostasiatiska marknaden samt i Italien för Sydeuropa.

Bolaget sysslar med PVD (physical vapor deposition) vilket är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer – ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Det är en ren ytbeläggningsmetod, utan föroreningar och hälsorisker, som alltmer ersätter smutsiga våtkemiska ytbehandlingar inom industrin.

När det kommer till själva produkterna så erbjuds produktionslösningar i form av unika egenutvecklade beläggningsmaskiner, inklusive eftermarknadsförsäljning. Utöver det görs även beläggningstjänster i bolages egna lokaler i Linköping.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.