IA Industriarmatur Group logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

IA Industriarmatur hjälper kunder inom energisektorn att skapa långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, genom att erbjuda utveckling och försäljning av uppkopplade tjänster och produkter – framförallt för att mäta och kontrollera nivåer och flöden i kritiska processer. Bolaget har varit på marknaden länge och har de senaste åren har märkt av att deras tjänster blivit allt mer efterfrågade i samband med en utbredd digitalisering av samhället och vikten av att bygga s.k. ”smarta elnät”.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.