I-Tech logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

I-tech är ett bioteknologiskt bolag. Bolaget utvecklar för närvarande substansmedel som hämmar marin påväxt på fartygsskrov. Utöver kan produkterna användas för olika marina installationer inom fiskodling och offshore. Kunderna återfinns inom den marina färgindustrin och bland övriga aktörer inom sjöfartsindustrin. I-Tech bildades under 2000 och har idag sitt huvudkontor i Mölndal.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.