High Coast Distillery logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

High Coast Distillery är en producent av whiskey. Bolaget är specialiserade inom produktion av singelmaltwhisky vid Ångermanälvens strand i Höga Kusten. I dag exporterar bolaget sin whisky till länder över hela världen, med störst verksamhet inom den nordiska hemmamarknaden. Affärsverksamheten omfattar även försäljning av privata whiskyfat och en besöksturism samt upplevelseverksamhet.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.