Hanza Holding logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

HANZA som är en industriell affärspartner inom tillverkning. De erbjuder kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina. Bland HANZAs kunder finns ledande industribolag som Volvo, Ericsson, ABB och Saab Defense.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.