Gullberg & Jansson logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Gullberg & Jansson är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Bolagets övergripande mål är att bygga en långsiktig koncern med fokus på lönsamhet.

Dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden AB är verksamt inom swimmingpoolbranschen. Pooltak och poolvärmepumpar är huvudprodukter men bolaget erbjuder även andra typer av pooltäckning, poolrobotar, automatisk rening etc.

Dotterbolaget Stads & Park Produkter i Stockholm AB erbjuder en mängd nyskapande lösningar och produkter från ledande aktörer inom grönyteskötsel för miljömedvetna proffs och bolag, främst rör det sig om batteridrivna verktyg.

Under 2019 grundades ett tredje dotterbolag, Nordic Relax of Sweden AB, som kommer tillhandahålla produkter för hälsa och välbefinnande.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.