Guideline Geo logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Guideline Geo är verksamma inom geofysik. Bolaget arbetar med utveckling, tillverkning och försäljning av lösningar inom olika globala marknadsområden: Kartläggning och undersökning av vattenförekomster, övervakning av miljöföroreningar, undersökning vid nyetablering och underhåll av befintlig infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid mineralprospektering och gruvdrift. I koncernen ingår flera varumärken och försäljningen sker på en global marknad.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.