Götenehus Group logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Götenehus Group är verksamma inom fastighetsbranschen. Koncernen drivs i huvudsak genom två affärsområden, med fokus på projektutveckling, marknadsföring och byggnation av gruppbyggda småhus, samt flerfamiljshus. Utöver huvudverksamheten marknadsför bolaget styckehus, enskilda villor samt fritidshus.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.