Gold Town Games logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Gold Town Games är en svensk mobilspelstillverkare som utvecklar spel inriktat mot sportmanagerspel. Bolaget har idag fem spel som är lanserade globalt, World Hockey Manager, World Football Manager, Blitz Football Manager, FIH Hockey Manager samt Baseball Franchise Manager. Därtill utvecklas för närvarande ett spel inom Cricket (Cricket Star Manager) med lansering inom en snar framtid samt att Bolaget har tecknat ett LOI med Vorto Gaming om att utveckla ett managerspel inom Rugby, World Rugby Manager. Gold Town Games grundades år 2015 i Skellefteå och är sedan år 2016 noterade på NGM Nordic SME.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.