Godsinlösen Nordic logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Godsinlösen Nordic levererar idag helhetslösningar för att hantera returer och reklamationer åt e-handlare, producenter och distributörer. Bolaget har en egenutvecklad mjukvara som möjliggör spårbarhet och datainsamling av returer. Datan ger underlag för klimatberäkningar, konsumentbeteende och transaktionsinformation. Störst verksamhet återfinns inom Norden. Bolaget grundades 2012 och har sitt huvudkontor i Staffanstorp.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.