Genesis IT logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Genesis IT har utvecklat ett molnbaserat affärssystem som heter iFenix med fokus på stöd för kedjestrukturer. Bolaget har eget datacenter i Luleå där de utvecklar, driftar och levererar tjänsten iFenix till sina kunder. Bolaget äger även ett sekundärt datacenter (i en annan fastighet) för att långsiktigt och på bästa sätt leverera hög säkerhet och tillgänglighet av tjänsten. Marknaden  återfinns framför allt inom butikskedjor eller partihandel med kedjestruktur samt enskilda butiker och grossister.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.