Gaming Corps logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Gaming Corps är ett svenskägt börsnoterat utvecklingsbolag för spel inom två marknader, Gaming och iGaming, där den senare innebär spel för pengar via digitala kanaler. Grunden i bolagets affärsidé är att kombinera dessa två affärsområden och ta tillvara på de värdefulla synergieffekter som uppstår när de drivs parallellt.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.