Freetrailer Group logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Freetrailer har sedan 2015, då Bolaget såg ett behov av självbetjäningslösningar för uthyrning av släpvagnar prioriterat intern produktutveckling. Freetrailer har trots utveckling av  produktutbudet, fortsatt  växa under perioden, och är genom deras nyutvecklade teknik redo för att växla upp ytterligare. Bolaget antas genom deras teknik kunna anknyta allt fler partneravtal på redan existerande marknader, samtidigt som expansion till Tyskland, Finland och Benelux väntas inledas inom tre år.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.