Fragbite Group logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Fragbite Group är en global koncern inom gaming och e-sport. Bolaget tillhandahåller och utvecklar spel samt driver en e-sportplattform. Spelen är främst inriktade mot mobilspel under varumärken som Funrock, Playdigious och Prey Studios. Kundbasen består främst av privata aktörer. Via dotterbolag är bolaget verksamma på en global nivå. Bolaget grundades 2015 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.