Formpipe Software logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

FormPipe Software är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Bolaget utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Bolagets programvaror används vid bl.a dokumenthantering. ärendehantering och processer kopplade till organisationens olika informationsflöden. Kunderna finns främst inom Sverige: Bonnier, Huddinge Kommun, Länsstyrelsen, Netonnet, Tele2, Unicef mf.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.