Follicum logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Follicums forskning och utveckling fokuserar på stimulering av hårtillväxt samt diabetes. I samband med forskning inom åderförkalkning upptäckte grundarna av Follicum att en modifierad variant av det kroppsegna proteinet osteopontin ökade hårväxten på möss. Företagets forskning baseras på kroppsegna proteiner som vi utvecklar läkemedel från. Den peptid som kommit längst i utvecklingen, FOL-005, påverkar regleringen av hårsäckars aktivitet.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.