First Venture logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

First Venture är ett investmentbolag. Bolaget är specialiserade inom investering, ägande och vidare förvaltning av bolag verksamma inom teknik, hälsa och hållbarhet. Störst andel av investeringarna återfinns inom globala makrotrender och teman som digitalisering, hållbar konsumtion samt inom hälsa & klimat.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.