Firefly logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Firefly AB (publ) har utvecklat och tillverkat komponenter för brandsäkerhetsteknik i över 50 år. Komponenterna slutmonteras till kundanpassade system och säljs globalt i över 70 länder. En stark eftermarknads-försäljning och en god diversifiering, både geografiskt och branschmässigt, har givit och förväntas skapa ytterligare stabilitet. Tillväxten i Bolaget har accelererat de senaste åren och Firefly har visat på en genomsnittlig omsättningstillväxt om 12,0 % under åren 2014–2020.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.