Finepart logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Finepart Sweden är verksamma inom den industriella sektorn. Bolaget utvecklar maskiner för tillverkning av industriella komponenter. En stor del av produktutbudet består av precisionsmaskiner som säljs under olika varumärken. Maskinerna är konstruerade för att hantera både enkla och komplexa beskärningar. FinePart Swedens verksamhet återfinns runtom den globala marknaden. Huvudkontoret ligger i Bollebygd.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.