Ework Group logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

eWork är en konsultmäklare specialiserad på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Bolaget har över 5 000 konsulter på uppdrag och sköter all administration kring uppdragen. eWork har två typer av kunder, företag och organisationer som köper sina konsulttjänster via bolaget och konsulter som använder bolaget som säljkanal av sina tjänster. eWork har ramavtal med drygt 100 företag i alla nordiska länder och Polen.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.