Envirologic logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Envirologic utvecklar automatiska högtryckstvättar. Försäljning sker via bolagets distributörer, där kunderna återfinns på global nivå, främst inom Norden och Europa. Kunderna utgörs huvudsakligen av aktörer med verksamhet inom jordbruks- samt bilindustrin. Bolaget etablerades ursprungligen som Ramsta Robotics AB under 1999 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.