Enrad logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Enrad tillhandahåller energisnåla och miljövänliga kyl & värmepumpsystem, där målsättningen är att vara det energieffektivaste och miljövänligaste alternativet inom kyl- och värmepumpsteknik. En av fördelarna med bolagets lösning är att de endast använder naturligt köldmedium, vilket är till fördel då allt fler och strängare lagkrav införs kring hur kyl- och värmeanläggningar ska fungera för att bli godkända att användas.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.