Efecte Oyj logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Efecte är ett mjukvaruföretag. Bolaget utvecklar molnbaserad mjukvara för tjänster och identitetshantering för att digitalisera och automatisera verksamheten i organisationer och produktionen av tjänster. Företaget grundades 1998. Företagets huvudkontor ligger i Esbo och företaget har kontor i Sverige och Tyskland utöver Finland.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.