EasyFill logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

EasyFill erbjuder bland annat patenterade hyllösningar avsedda att effektivisera påfyllningen av varor i butik och således sänka relaterade kostnader till hantering av livsmedel och påföljande matsvinn. Största andelen kunder återfinns inom detaljhandel samt livsmedelsindustrin, på en global marknad. Bolaget etablerades under 2005 och har sitt huvudkontor i Bräcke.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.