Duearity logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

10-20 % av världens befolkning, ungefär 0,8–1,5 miljarder människor, har mer eller mindre tinnitus. Av dessa har 5 % svåra eller mycket svåra problem och idag finns inga botemedel, samtidigt som många av de nuvarande tekniska lösningarna har låg användarvänlighet och skapar begränsningar i vardagen. Det här ska Duearity ABförändra genom att erbjuda personer som lider eller besväras av tinnitus en unik teknisk lösning som kan bidra till att behandla och lindra symptomen. Bolaget kommer dels att erbjuda sin produkt Tinearity, dels en lösning som bygger på AI. Tinearity har utvecklats sedan 2016 och har under 2020 genomgått ett Proof-of-Concept, där tekniken bygger på en redan vetenskapligt bevisad och vedertagen behandlingsmetod, Tinnitus Retraining Therapy (TRT), vilket innebär att inga ytterligare tester eller kliniska studier måste genomföras. Det i sin tur minskar den tekniska risken och innebär även att tid för både utveckling och marknadslansering förkortas väsentligt.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.