Drillcon logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Drillcon AB är ett servicebolag inom gruv- och anläggningssegmentet där de är anställda under kontrakt för att assistera andra bolag. Bolaget är specialiserade inom kärnborrning och raiseborrning men även geoservice vilket är ett samlingsnamn för de ingenjörstjänster som Drillcon erbjuder. Idag är den huvudsakliga verksamheten uppdelad i tre dotterbolag: Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA och Drillcon Americas SpA. Drillcons verksamhet bedrivs idag i den nordiska-, europeiska- och sydamerikanska marknaden. Drillcon har en lång historik och har varit verksamma under olika namn sedan 1963. Drillcon noterades på Nasdaq First North år 2006.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.