DexTech Medical logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

DexTech Medical är ett svenskt forskningsföretag bildat år 2004 av Anders R Holmberg, Med. dr. och kemiingenjör, och Sten Nilsson, läkare och professor i onkologi. Båda två har mångårig erfarenhet som forskare, först vid Uppsala Universitet och under de senaste 20 åren vid Karolinska Institutet. DexTech som bolag är specialiserade inom urologisk onkologi, främst prostatacancer, där bolaget utvecklar nya läkemedelskandidater.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.