CTT Systems logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

CTT Systems är en teknikkoncern. Koncernen är specialiserad inom lösningar för flygsektorn och produkterna används för att åtgärda fuktproblem i kommersiella flygplan. Produkterna säljs under varierande varumärken som ämnar balansera luftfuktigheten. Kunderna återfinns på global nivå med störst närvaro inom den nordiska marknaden. Bolagets huvudkontor ligger i Nyköping.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.