CTEK logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

CTEK är verksamma inom batteriladdningsinfrastruktur. Bolaget levererar laddare och till­behör för elfordonsladdning. Kunderna består utav fordonstillverkare, fordonsverkstäder, distributörer, återförsäljare, parkeringsplatser, laddoperatörer, fastighets­ägare och privatpersoner. Bolaget är verksamma på en global nivå.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.