Crunchfish logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Crunchfish grundades 2010 för att utveckla och kommersialisera tekniska lösningar för mobiltelefoni. Bolaget var bland de första i världen att aktivt arbeta med mobil geststyrning och har sedan 2014 därutöver arbetat med att utveckla teknologi kopplat till närhetsbaserad interaktion. Sedan 2016 är Crunchfish noterade på Nasdaq First North Growth Market och bolagets vidareutveckling har lett de till interaktionslösningar för mobil betalning, vilket idag är Crunchfish huvudsakliga fokus.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.