ContextVision logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

ContextVision är ett medicinteknologiskt bolag. Bolaget specialiserar sig inom bildanalys och artificiell intelligens. Bland bolagets produkter återfinns avancerade bildförbättringsprogram för ultraljud, MRI, röntgen samt mammografi. Programvarorna används idag av sjukhus och forskningsinstitut på global nivå. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.