Comintelli logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Comintelli erbjuder via sin plattform Intelligence2day® omvärlds- och analysbevakning. Plattformen är ett resultat av närmare 20 års arbete med att erbjuda kundlösningar till stora och krävande multinationella kunder, bl.a. ExxonMobile och TetraPak. I samband med noteringen i november 2018 fyllde Comintelli på kassan med 6 MSEK i syfte att öka tillväxttakten. Med en stärkt kassa finns ett bra läge för att öka försäljningen, där tillväxten primärt förväntas drivas av dels ökad exponering och marknadsföring, dels genom bearbetning av medelstor aföretag istället för som tidigare större företag.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.