CombinedX logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

CombinedX är en koncern av specialistbolag som hjälper företag och organisationer med digitalisering. Koncernen består av en grupp bolag specialiserade på att automatisera affärsflöden och processer, från kundinteraktion till produktion, med data som förändringsdrivare samt molnplattformar. Kunderna finns främst i sektorerna industri, handel, livsmedel, kommuner och myndigheter, säkerhet och bevakning, hälso- och sjukvård samt övrig tjänstesektor.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.