CombiGene logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

CombiGene är Nordens ledande genterapiföretag, där verksamhetens huvudfokus riktas åt att ta fram en genterapeutisk behandlingsmetod för epilepsi. Genterapi har under de senaste åren utvecklats snabbt, och flera terapier har blivit godkända. CombiGene har under samma period byggt upp en unik kunskapsposition i Norden, vilken spänner över alla centrala genterapiområden. Bolagets läkemedelskandidat, CG01, har nått Proof of Concept i prekliniska studier, där Combigenes studier visar att CG01 har anfallshämmande effekter i form av såväl kortare som färre anfall hos djur, samtidigt som vissa blev helt anfallsfria. Parallellt med pågående utvecklingsarbete arbetar bolaget aktivt med att skapa internationellt intresse kring nämnda behandlingsmetod i syfte att identifiera såväl medelstora som större läkemedelsbolag med finansiella resurser för att kunna ta läkemedelskandidaten vidare till godkännande och marknadslansering.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.