Chordate Medical logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Chordate Medical AB (”Chordate” eller ”Bolaget”) är ett medicintekniskt bolag som har utvecklat och patenterat en ny behandlingsmetod mot kronisk migrän och kronisk rinit. Den globala läkemedelsmarknaden för migränbehandlingar beräknas uppgå till nära 9 miljarder dollar år 2026. Chordates patenterade K.O.S-behandling för kronisk migrän CE-märktes i maj 2021, över ett år före Bolagets plan, och under september 2022 kommunicerades en subgruppsanalys vilken påvisade att K.O.S är ett effektivt och säkert alternativ för förebyggande behandling av kronisk migrän. Under november följdes denna upp med en slutanalys, vilken bekräftade subgruppsanalysen. Chordates aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.