Chordate Medical logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.