Careium logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Careium är en aktör inom teknikanpassad vård. Bolaget tillhandahåller teknikbaserad vård för seniorer både i och utanför hemmet. Produkerbjudandet innefattar trygghetslarm, sensorer (fallsensorer, rökdetektorer, rörelsedetektorer), tillbehör (kameror, elektroniska lås, robotmedicinska hjälpmedel) och kommunikation med larmsvar. Careium är verksamma i Sverige, Norge, Storbritannien och Nederländerna.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.