Cardeon logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Cardeon är ett investmentbolag som investerar i bolag i tidig fas inom medicinteknik och life science. Bolaget grundades år 2018 i Lund och genom ett omvänt förvärv samt fusion med Tectona Capital AB i november år 2022, är Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Bolagets affärsidé är att identifiera tidiga utvecklingsbolag inom life science för att sedermera investera och bli en aktiv ägare som kan bistå i utvecklingen mot en kommersiell produkt. I dagsläget innehar Cardeon elva olika portföljbolag, varav fem portföljbolag är noterade och resterande verkar i en onoterad miljö.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.