Carbiotix logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Carbiotix är ett bioteknikföretag verksamma inom mikrobiomområdet. Företaget bedriver idag forskning och utveckling samt säljer produkter och tjänster inom primärt fyra affärsområden: Diagnostik av tarmhälsa, prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutiska behandlingar. Bolaget grundades under 2014 och har sitt huvudkontor i Lund.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.