BrainCool logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, mark-nadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. Inom Brain Coolingsegmentet är fokus produkterna BrainCool System och RhinoChill System. Pain Management består främst av Cooral system och andra pågående forsknings- och utvecklingsprojekt. BrainCool är noterade på Spotlight Stock Market sedan 2014.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.