BPC Instruments logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

BPC Instruments är ett svenskt bolag grundat 2005 i Lund. Bolaget säljer marknadsledande analytiska instrument mot biogas-producenter och universitets- samt forskningsrelaterade kunder. Instrumenten möjliggör analys och mätning av kvaliteten av råvaror som används vid framställning av biogas eller biometangas. Under år 2023 diversifierade BPC för första gången slutmarknaden genom lanseringen av BPC Blue, en ny produkt som riktar sig mot analysering av den biologiska nedbrytbarheten av olika plast- och polyestermaterial. Bolaget har idag försäljning i över 70 länder. BPC Instruments är noterade på Spotlight Stock Market sedan år 2021.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.