BPC Instruments logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

BPC Instruments är verksamma inom bioteknik. Bolaget säljer och utvecklar automatiserade analysverktyg som används vid bioteknisk analys. Produktlinjen som erbjuds är centrerad kring system som mäter gasvolym, gasflödeshastighet och utsläpp. Utöver är bolaget verksamma inom sektorer så som biologisk nedbrytbarhet, djur- och människonäring och avloppsvattenbehandling. BPC Instruments grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Lund.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.