Bioservo logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Bioservo Technologies AB utvecklar och säljer produkter inom muskelförstärkande system baserade på Bolagets patenterade Soft Extra Muscle-teknologi (SEM™). Bolaget har i samarbeten med stora globala företag såsom Airbus, GE, General Motors (GM) och NASA utvecklat en produkt som adresserar främst tillverkningsindustrin, där produkten hjälper montörer som utför greppintensiva eller statiska arbeten med att generera extra kraft samt proaktivt motverka förslitningsskador. Inom Bioservos andra ben, sjukvården, används produkten Carbonhand med SEM-teknologi för rehabilitering av skadade händer.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.