Biofrigas logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Biofrigas unika teknik kommer som en komplett anläggning där du uppgraderar och förvätskar din rötgas till flytande biogas. Flytande biogas kan exempelvis användas som bränsle för lastbilar, bussar och tung sjöfart eller till olika behov inom industrin. Anläggningens småskalighet gör den lämplig för till exempel lantbruk, mindre reningsverk och livsmedelsindustri. Anläggningen ryms i en 40-fots container.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.