Bioextrax logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Bioextrax är verksamma inom industriell bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av tekniska plattformer som vidare används för att omvandla organiskt avfall till diverse miljövänligt material. Kunderna återfinns huvudsakligen bland materialproducerande företag, med störst närvaro inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2014 och har sitt huvudkontor i Lund.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.