Binero Group logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Binero Group är en svensk leverantör av IT-infrastruktur och molnbaserade tjänster. Bolaget är inriktade på den svenska och nordiska företagsmarknaden för molnlösningar och digitala infrastrukturtjänster, där Binero hjälper små- och medelstora företag i transformation/tillväxt att få lika bra IT-lösningar som mer storskaliga bolag.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.