BIMobject logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

BIMobject är ett plattformsbolag som via BIMobject Cloud tillgängliggör bygg- och inredningsprodukter digitalt. Bolagets plattform innehåller parametriska objekt, så kallade BIM-objekt (Building Information Modelling). BIM-objekt kan beskriva byggnaders delar i detalj och kan även integreras i digitala modeller som används genom hela design- och byggnadsprocessen.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.